Продажби и консултации

Защита на строителни съоръжения/ Защита и ремонт на фасади/ Защита и ремонт на бетон/ Подови покрития/ Система за полагане на плочки - лепила и фуги/ Защита и ремонт на покриви/ Добавки за бетон/ Материали за уплътняване на фуги, монтажни пяни/ Защита на дърво 

 

ВЕГА БАУСИСТЕМС ООД

бул. Арсеналски 125

1421 София

Телефон: +359 2 859 59 00; Moбилен тел.: +359 886 707 107 ; +359 888 865 845

Е-mail: info@remmers.bg

 

Склад:

1592 София

бул. Христофор Колумб 56

Телефон: +359 2 858 19 10; Мобилен тел.: +359 885 502 122