Референции

Национална галерия „Квадрат 500”, Почистване на каменна фасада от русенски варовик с мекоструйна машина Rotec® и специален мек абразив Rotec® 25. 10 2015
 

„Квадрат 500” е най-новата и най-голямата сграда на Националната галерия в гр. София, която беше открита на 25 май 2015 г. В 28 зали на четири нива са изложени 1700 произведения на български и чуждестранни художници от богатия фонд на галерията, който наброява над 42 000 музейни единици.

Почистването на каменните фасади от русенски варовик на „Квадрат 500” беше извършено по щадяща технология на сухо, без да се вкарва вода в камъка с мекоструйна машина Rotec® и специален мек абразив Rotec® на Remmers Gruppe, Германия.

Национална галерия „Квадрат 500”, Почистване на каменна фасада от русенски варовик с мекоструйна машина Rotec® и специален мек абразив Rotec®


Американски Университет, гр. Благоевград, Поправки и защита на бетон на многофункционална спортна зала и театър на новия студентски център 01. 10 2012
 

Описание на обекта:

Сградата на новия студентски център към АУБ е с РЗП 11 хил. кв.м., като в него са разполжени многофункционална спортна зала, театър-аудиториум, съблекални, гримьорни, кафе с панорамна тераса, книжарница, офиси на студентски клубове, открити площи за хранене и фитнес. За поправки по бетона на обекта и за защита на хоризонталните бетонни повърхности, бяха доставени и ползвани първокласни продукти от най-високо качество на Remmers Baustofftechnik GmbH, Германия.

Продуктова система:

Продукти за поправки по бетони

Betofix RM

Betofix R4

Защита на бетон по хоризонтални бетонни повърхности/Система от епоксидни подови покрития

Еpoxy BS 2000;  Театрална сцена: Epoxy BS 2000

Epoxy OS Color                                     Epoxy BS 3000

Американски Университет, гр. Благоевград, Поправки и защита на бетон на многофункционална спортна зала и театър на новия студентски център


Консолидация/консервация на стари цилиндрични тухлени зидарии и римски зид, цялостно префугиране с фуга без цимент, бул. Мария Луиза, София 26. 02 2012
 

Описание на обекта:

Обектът е сграда паметник на културата в центъра на гр. София, бул. Мария Луиза. Основите на сградата, построена преди ок. 100 години са изградени върху останки от стари римски зидове, включени в градежа които са видими на сутеренното ниво. При ремонта бяха разкрити тавани т. нар. „пруски свод”.

Продуктова система:

Химическо почистване

Klinkerreiniger AC

Консолидация / консервация на стари тухлени зидарии

Консолидант KSE 300; Хидрофобизант Funcosil WS

Специална фуга без съдържание на цимент

Fugenmörtel ZF

Консолидация/консервация на стари цилиндрични тухлени зидарии и римски зид, цялостно префугиране с фуга без цимент, бул. Мария Луиза, София


Прекъсване на капилярна влага по стари тухлени зидове - инжектиране на хоризонтална хидробариера, хидроизолация за негативен воден напор 30. 09 2011
 

Описание на обекта:

Обектът е сграда паметник на културата в центъра на гр. София, бул. Мария Луиза. Основите на сградата, построена преди ок. 100 години са изградени върху останки от стари римски зидове, които са включени в градежа и се виждат на сутеренното ниво. За решаване на проблемите с капилярно покачваща се влага по зидовете, беше направена хоризонтална хидробариера, чрез инжектиране с пакери под ниско налягане на силикатизиращ концентрат Kiesol и бе изпълнена цялостна система с обмазна хидроизолация отвътре при негативен воден напор със Sulfatexschlämme на Remmers Baustofftechnik GmbH, Германия по цялата периферия на сградата.

Продуктова система:

Инжектиране на хоризонтална хидробариера под ниско налягане в стар тухлен зид

Kiesol 1K

Система за хидроизолация на негативен воден напор

Kiesol 1K

Dichtspachtel

Sulfatexschlämme

Прекъсване на капилярна влага по стари тухлени зидове - инжектиране на хоризонтална хидробариера, хидроизолация за негативен воден напор


Мост Чавдар, Защита на новите бетонови повърхности на тротоарите и защита на старият бетон на колоните на моста, гр. София 29. 09 2011
 

Описание на обекта:

Мостът Чавдар е старо строителство от края на 1980-те с интензивен трафик. През  лятото на 2011 г. беше извършен ремонт и саниране на съоръжението. За защита от карбонатизация и соли на новите бетонови повърхности на тротоарите чрез импрегнация, беше избран и използван Funcosil BI на Remmers Baustofftechnik GmbH, Германия. За защита от карбонатизация на старите бетонови повърхности на колоните на моста, беше ползван продуктът Elastoflex-Fassadenfarbe на Remmers Baustofftechnik GmbH, Германия.

Продуктова система:

Funcosil BI

Elasoflex-Fassadenfarbe

Мост Чавдар, Защита на новите бетонови повърхности на тротоарите и защита на старият бетон на колоните на моста, гр. София


Централа на Aлфа Банк, Защита на хоризонтални бетонни повърхности с епоксидни и полиуретанови подови покрития, гр. София 10. 09 2011
 

Описание на обекта:

Обектът е ново строителство. Сградата е административна от висок клас, разположена на бул. Цариградско шосе. За защита на хоризонталните шлайфани бетонни повърхности външно около цялата срада и по бетонната рампа към подземния гараж беше избрана и положена от главния изпълнител на обекта ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, система от епоксидни подови покрития на Remmers Baustofftechnik GmbH, Германия. Тъй като площите са външно разположени, епоксидното покритие е с полиуретанов финиш на база на 100% чист полиуретан с UV блокери и фабричен клас на противоплъзгане R11.

Продуктова система:

Еpoxy BS 2000, lichtgrau

Epoxy BS 3000, lichtgrau

PUR Aqua Color Top 2K M Plus, lichtgrau

Централа на Aлфа Банк, Защита на хоризонтални бетонни повърхности с епоксидни и полиуретанови подови покрития, гр. София


Многофункционална спортна зала Арена Армеец София, Защита на хоризонтални бетонни повърхности-епоксидни и полиуретанови подови покрития 29. 07 2011
 

Описание на обекта:

За защита на хоризонталните бетонни повърхности по арена, трибуни, коридори и стълбища на съоръжението беше избрана от проектантите Тилев Архитекти ООД и от главния изпълнител на обекта, и доставена и положена от главния изпълнител на обекта фирма ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, система от епоксидни подови покрития на база на 100% чист епоксид на Remmers Baustofftechnik GmbH, Германия. По външни площи и стълбища епоксидното покритие е с полиуретанов финиш на база на 100% чист полиуретан с UV блокери и фабричен клас на противоплъзгане R11.

Продуктова система:

Еpoxy BS 2000

Epoxy OS Color

PUR Aqua Color Top 2K M Plus

Многофункционална спортна зала Арена Армеец София, Защита на хоризонтални бетонни повърхности-епоксидни и полиуретанови подови покрития


Многофункционална спортна зала Арена Армеец София, Хидроизолация на противопожарен резервоар за вода, гр. София 27. 07 2011
 

Описание на обекта:

Спортна зала Арена Армеец София е разположена в района на спортен комплекс "Червено знаме" на Четвърти километър. За противопожарните нужди на залата е изграден стоманобетонен резервоар за вода с общ обем около 450 куб. метра. За хидроизолация на съоръжението беше положена шламова хидроизолационна система с продукти на Remmers Baustofftechnik GmbH, Германия.

Продуктова система:

Kiesol 1K

Dichtspachtel

Dichtschlämme

Sulfatexschlämme

Elastoschlämme 1K

Многофункционална спортна зала Арена Армеец София, Хидроизолация на противопожарен резервоар за вода, гр. София