Издател

Адрес

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Löningen

Tel.: +49 5432 83 0
Fax: +49 5432 39 85
eMail: info@remmers.de

Търговски регистър

Amtsgericht Oldenburg, HRB-Nr. 150016

Управители: Dirk Sieverding, Ingo Fuchs, Ralf Theil, Thomas Biermann

Данъчен номер

DE 811736808

Гаранционни условия:

Без гаранция. Въпреки внимателния контрол върху съдържанието, Remmers Baustofftechnik GmbH не носи отговорност за съдържанието на тази интернет страница. За съдържанието на тези сайтове е отговорен техният администратор.

Защита на данните

На определени страници в това интернет пространство Remmers Baustofftechnik GmbH изисква лични данни, което е позволено от германските закони. Предоставянето на тези лични данни е по собствена воля. Remmers Baustofftechnik GmbH съхранява тези данни (напр. име, адрес, e-mail, телефонен номер и др.) единствено за изпълнението на предложените услуги. Данните се съхраняват единствено в специализирания отдел на Remmers Baustofftechnik GmbH. Те могат да бъдат предоставени на чужди партньори единствено със съгласието на съответната личност.